NORAS BUMBIERES FONDS

VRN 40008114809

Viktorijas iela 16, Ozolnieku nov. Ozolnieku pag. Ozolnieki

Kontakttālrunis:26475000

Latvijas jauno vokālistu konkursa fināla nolikums

2023.g. Jelgavā

MĒRĶIS

Veicināt Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves, Jelgavas novadnieces Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām.

Veicināt jaunatnes muzikālo spēju attīstību, popularizējot latviešu komponistu dziesmas.  

Rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda rīkotajos pasākumos.

ORGANIZATORS

            Noras Bumbieres fonds

DALĪBNIEKI

·                           Solisti

·                           Dueti

·                           Vokālās grupas

vecuma grupas:

                                         Līdz 7 gadiem

·7-  9    gadi

·10 - 12 gadi

·13 – 15 gadi

·16 – 18 gadi

·19 - 21 gadi

No 22 līdz .... gadiem.

NORISE

Dalībnieki uzstāsies konkursa finālā dzīvās mūzikas pavadījumā!

Konkursa fināls notiks Jelgavas kultūras namā 2023.gada 27. oktobrī plkst.14.00 

( mēģinājums būs no plkst.12:00 līdz 15:00 mēģinājuma laikā varēs izmēģināt tikai nelielu fragmentu

no dziesmas, tādēļ mācamies dziesmu no jūsu iesūtītām fonogrammām. Laiks vēl tiks precizēts!)

REPERTUĀRS

  • Konkursa finālā dalībnieki izpilda  dziesmu, kuru izvirzīja finālam žūrija, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.
  • Dziesma nedrīkst būt garāka par 3 min.

VĒRTĒJUMS

Fonda izveidotā žūrijas komisija vērtē atsevišķi solistus, atsevišķi duetus un vokālās grupas atbilstoši vecuma grupām.

Priekšnesums tiek novērtēts skalā no 1-10 ballēm. Fināla dalībnieku apbalvošana atkarīga no snieguma kvalitātes. Balstoties uz žūrijas lēmumu, kura nav apstrīdama. Žūrija piešķir pēc vecuma grupām no 1.-3.vietai atsevišķi solistiem, atsevišķi duetiem un vokālajām grupām, vai arī var vietu nepiešķirt. Žūrija arī nolemj, vai kāds fināla dalībnieks saņem īpašo NB fonda balvu. Balva netiek piešķirta katru gadu, bet ja konkursā ir dalībnieks, kura tembrs un izpildījums pārsteidz žūriju, tad žūrija piešķir Grand Prix balvu, kā labākajam no labākajiem. Žūrija arī izvērtē ,kuri konkursa dalībnieki būtu uzaicināmi piedalīties fonda rīkotajos koncertos, pasākumos.

Vērtēšanas pamatkritēriji:

  • repertuāra atbilstība dalībnieka vecumam
  • priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte  
  • priekšnesuma tehniskais izpildījums ( dikcija, improvizācija, vokālā maniere, daudzbalsība)
  • vizuālais tēls, skatuves kultūra


PIETEIKŠANĀS

Ja kādam dalībniekam pēc atlases kārtas, pavasarī ir mainījies vecums, konkursantam ir jāstartē piemērotajā vecuma grupā, lūdzam to informēt līdz 16.10. 2023 g. uz e-pastu nbfonds@inbox.lv

Esošās anketas ( kuras tika saņemtas uz atlases kārtu) ir derīgas un jaunas nav jāsūta.

Dalības maksa katram dalībniekam finālā - 45 EUR.

Duetam maksa - 65 EUR.

Grupai maksa no dalībnieka 28 EUR.

Fona dziedātājam  vai instrumentālajiem pavadītājiem ( norādot iepriekš) katram- 8 EUR.

Samaksa jāveic  uz vietas

Noras Bumbieres fonda vadītāja:

Māra Zustrupa, tel. 26475000

e-pasts: nbfonds@inbox.lv