Noras Bumbieres fonda rīkotais

“ Jauno vokālistu konkurss ”

NOLIKUMS 2024. gadā

VRN 40008114809

Viktorijas iela 16, Ozolnieku nov. Ozolnieku pag. Ozolnieki

Kontakttālrunis:26475000

MĒRĶIS

1. Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas. Apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokāli radošo darbību, izaugsmi un attīstību, atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā.

2. Attīstīt, kopt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un dziedāšanas prasmi, ar pieredzējušas, labi atpazīstamas, žūrijas vērtējumu, komentāriem un ieteikumiem.

3. Veicināt Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves, Jelgavas novadnieces Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām.

5.Veicināt popularitāti latviešu komponistu dziesmām un rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda rīkotajos pasākumos.

ORGANIZATORS

            Noras Bumbieres fonds

             Mārupes kultūras nams

DALĪBNIEKI

·                           Solisti

·                           Dueti

·                           Vokālās grupas

vecuma grupas:

·Līdz 7 gadiem

·7-  9    gadi

·10 - 12 gadi

·13 – 15 gadi

·16 – 18 gadi

·19 - 21 gadi

·                           No 22 līdz .... gadiem.

Līdz finālam jāseko, lai nemainās vecuma grupa!

Dalībnieki, kuri ieguvuši 1.vietu savā vecuma grupā, atkārtoti piedalīties konkursā var, ja dalībnieka vecums atbilst kādai citai vecuma grupai.

NORISE

Konkursa 1. kārta notiks  Mārupes kultūras namā 2024. gada 16. martā plkst. 12.00

Pēc 1.kārtas nedēļas laikā  tiek elektroniski paziņoti  konkursa finālisti. Tad seko fināls.

Konkursa Fināls notiks Jelgavā 2024. gada oktobrī.( datums tiks paziņots) Fināls notiek dzīvas mūzikas pavadībā!

Fināla kārtā dalībnieks atkārtoti veic  apstiprinājumu par piedalīšanos!

REPERTUĀRA NOSACĪJUMI

  • Dalībnieki izpilda vienu latviešu komponista dziesmu latviešu valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.
  • Dziesma nedrīkst būt garāka par 3 minūtēm, ja dziesma pārsniegs minēto laika ierobežojumu, skaņu inženieri drīkst apturēt priekšnesumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka šī nosacījuma neievērošana var novest līdz dalībnieka diskvalifikācijai.

  • Fonogrammā nedrīkst dublēties pamatmelodija ar vokālista dziedājumu, bet ir atļauts izmantot iepriekš ierakstīto bekvokālu!

  • Konkursanti izpilda dziesmas mūzikas instrumentu ( to akcentēt pieteikumā) vai fonogrammas pavadījumā.
  • Pavadījumam jābūt kvalitatīvam un ierakstam mp 3 formātā  jāiesūta līdz /06.03/datumam  nosaucot solista uzvārdā un dziesmas nosaukumā uz e-pasta adresi- nbfonds@inbox.lv .
  • Nevienu CD-R konkursa dienā nepieņemsim!


VĒRTĒJUMS

·                           Žūrijas komisija vērtē konkursantus attiecīgi vecuma grupās – solistus, duetus un vokālās grupas  atsevišķi.

·                           Katrs priekšnesums tiek vērtēts skalā no 1-10 ballēm, aprēķinot vidējo vērtējumu.

·                           Vērtējums ir aizklāts un nav apstrīdams.

·                           Vērtējuma tabulas netiek izsniegtas.

Vērtēšanas pamatkritēriji -

  • Konkursanta vokālais sniegums (tīra intonācija)
  • Priekšnesuma mākslinieciskais sniegums (vizuālais tēls, skatuves kultūra)
  • Žūrija piešķir papildus punktus par šarmu un skatuvisko harizmu, savas vokālās manieres meklēšanu, spēju improvizēt, īpašu balss tembru.

APBALVOŠANA

Konkursa 1.kārtā katrs dalībnieks saņem atzinības rakstus.

Konkursa finālā visi finālisti saņem pateicības rakstus un mazas veicināšanas balvas no konkursa organizētājiem.

Katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar diplomu pirmo 3 vietu ieguvēji.

Vienam no visiem konkursa finālistiem žūrija piešķir GRAND PRIX balvu, kurš saņem ekskluzīvu  iespēju piedalīties NB Fonda rīkotajos pasākumos un ierakstu studijā.

Pedagogi, kuru audzēkņi startē konkursa finālā, saņem piemiņas balviņu no NB fonda.


PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

Pieteikuma anketu  pieņem tikai elektroniskā veidā un  norādītajā formātā  pa e-pastu nbfonds@inbox.lv vai aizpildot mājas lapā: www.norabubmiere.lv   līdz 6.03.2023.

Dalības maksa katram dalībniekam  1. kārtā  - 30.00 EUR

Fona dziedātajam vai dejotājam no cilvēka 1. kārtā - 5.00 EUR

Vokālajām grupām no katra dalībnieka 1. kārtā – 20.00 EUR

Duets no 1 dalībnieka 1. kārtā - 20.00 EUR

Fināls notiek dzīvas mūzikas pavadībā!

Samaksa skaidrā naudā konkursa dienā vai ar pārskaitījumu uz fonda kontu, kā ziedojumu ( norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu)

Noras Bumbieres fonds

Viktorijas iela16 Jelgavas novads Ozolnieku pag. Ozolnieki

Reģ. nr. 40008114809

Konta nr. LV65HABA0551016755500

Dalībnieka pieteikuma anketa

http://www.norabumbiere.lv/konkurss/pieteikuma-forma/

Vārds, uzvārds vai kolektīvs

/Iesakām rakstīt Vārdu un Uzvārdu ar garumzīmēm un gramatiski pareizi. Šie dati tiks izmanoti uz diplomiem un citām dalībnieku balvām/

Vecums ( pilni gadi)

Pilsēta / novads, kuru pārstāv

Kontakti-, telefons vai e-pasts

Vokālais pedagogs

Radošā biogrāfija par pēdējo gadu

Dziesmas autori un dziesmas nosaukums, ko vēlas izpildīt konkursā

Dziesmas pavadījuma veids

Anotācija par solistu / duetu/ansambli  –informācija, reklāma, kuru  organizatori var  izmantot piesakot priekšnesumu konkursā/koncertā - kaut ko skatītājiem saistošu, interesantu!

Fona dziedātājs / dziedātāji  

( ja ir ,tad norādīt skaitu )

Tehniskā specifikācija.

(Norādiet nepieciešamās tehniskās vajadzības-mikrafonu skaits utt.)

Dalībnieks piekrīt, ka organizētāji izmantos foto, video, audio materiālus, ko dalībnieks ir iesniedzis konkursa mērķiem, kā ar organizētājam ir tiesības izplatīt printēto konkursa produkciju  audio, video materiālus no konkursiem

Jā/Nē

Jautājumu gadījumā zvanīt:

Noras Bumbieres fonda vadītāja

Māra Zustrupa

+371 26475000

www.norabumbiere.lv