b

Par Noras Bumbieres Fondu

Nepalikt vienai tumsā, avotā plaukstas mērkt

Tik daudzi grib, tik daudzi lūdz;

Dzīvīte saldi sāpot, kavējies brīdi vēl,

Tik daudzi grib, tik daudzi lūdz.


Noras Bumbieres fonda mērķis ir popularizēt latviešu estrādes mūziku, īpaši akcentējot tās sākumu 60.-70.gados, kas saistās ar Raimonda Paula mūzikas šedevriem un to izpildītājiem.

Fonds dibināts 2007. gadā Jelgavā, tā vadību uzņēmusies Noras Bumbieres māsa Māra Zustrupa kopā ar domubiedriem un atbalstītājiem.

Noras Bumbieres fonds neilgajā darbības laikā jau paguvis organizēt gan vairākus jauno vokālistu konkursus, gan piemiņas koncertus, kur piedalās Latvijas populārākie vokālisti.

2009.gadā izvirzīts jauns mērķis – Noras Bumbieres piemineklis Jelgavā. Tika izsludināts tēlnieku konkurss un atvērta ziedojumu līnija, kā arī uzsākta piemiņas koncerta tūre pa visu Latviju kopā ar festivālu “Dziesma manai paaudzei”.

Noras Bumbieres fonds vienmēr ir darbībā! Lai arī cik grūti laiki mūs piemeklētu – ir jāsaglabā gaišs skatījums uz dzīvi un sirsnīga piemiņa aizgājušajiem laikiem, cilvēkiem un paveiktajam darbam.

Noras Bumbieres izcilais talants iemūžināts Raimonda Paula dziesmās, bet par mūzikas un tā laika elpas nemirstību mums jāgādā kopīgiem spēkiem!


Kontakti

Noras Bumbieres Fonds
Ziedo 1 Ls:
+371 90006582
E-pasts:
info@norabumbiere.lv
© 2009 Noras Bumbieres fonds  |   |   iStarts.lv