Noras Bumbieres fonda rīkotais
 “ Jauno vokālistu konkurss ”
NOLIKUMS
2020 


 

 

 

MĒRĶIS

1. Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas. Apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokāli radošo darbību, izaugsmi un attīstību, atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā.

2. Attīstīt, kopt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un dziedāšanas prasmi, ar pieredzējušas, labi atpazīstamas, žūrijas vērtējumu, komentāriem un ieteikumiem.

3. Veicināt Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves, Jelgavas novadnieces Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām.

5.Veicināt popularitāti latviešu komponistu dziesmām un rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda rīkotajos pasākumos.


ORGANIZATORS

 

      Noras Bumbieres fonds

      Mārupes kultūras nams
DALĪBNIEKI

 

 • Solisti
 • Dueti
 • Vokālās grupas ( līdz 6 dalībniekiem)

 

 vecuma grupas:

 

 • Līdz 7 gadiem
 • 7-  9    gadi
 • 10 - 12 gadi
 • 13 – 15 gadi
 • 16 – 18 gadi
 • 19 - 21 gadi
 • No 22 līdz .... gadiem.

 

 

Līdz finālam jāseko, lai nemainās vecuma grupa!

Dalībnieki, kuri ieguvuši 1.vietu savā vecuma grupā, atkārtoti piedalīties konkursā var, ja dalībnieka vecums atbilst kādai citai vecuma grupai.

 

NORISE

 Konkursa 1. kārta notiks  Mārupes kultūras namā 2020. gada 13. martā plkst. 13.00

Pēc 1.kārtas nedēļas laikā  tiek elektroniski paziņoti  konkursa finālisti. Tad seko fināls.

 

Konkursa Fināls notiks Jelgavā vai Mārupē 2020. gada oktobrī (datums un vieta tiks precizēta) Fināls notiek dzīvas mūzikas pavadībā!

 

Fināla kārtā dalībnieks atkārtoti veic pieteikšanos!

 

REPERTUĀRA NOSACĪJUMI

 

 • Dalībnieki izpilda vienu latviešu komponista dziesmu latviešu valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.
 • Dziesma nedrīkst būt garāka par 3 minūtēm, ja dziesma pārsniegs minēto laika ierobežojumu, skaņu inženieri drīkst apturēt priekšnesumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka šī nosacījuma neievērošana var novest līdz dalībnieka diskvalifikācijai.

 • Fonogrammā nedrīkst dublēties pamatmelodija ar vokālista dziedājumu, bet ir atļauts izmantot iepriekš ierakstīto bekvokālu!

 

 • Konkursanti izpilda dziesmas mūzikas instrumentu ( to akcentēt pieteikumā) vai fonogrammas pavadījumā.
 •  Pavadījumam jābūt kvalitatīvam un ierakstam mp 3 formātā  jāiesūta līdz /03.03/datumam  nosaucot solista uzvārdā un dziesmas nosaukumā uz e-pasta adresi- nbfonds@inbox.lv .
 •  Nevienu CD-R konkursa dienā nepieņemsim!

 

 

 

VĒRTĒJUMS

 •  Žūrijas komisija vērtē konkursantus attiecīgi vecuma grupās – solistus, duetus un vokālās grupas  atsevišķi.
 • Katrs priekšnesums tiek vērtēts skalā no 1-10 ballēm, aprēķinot vidējo vērtējumu.
 • Vērtējums ir aizklāts un nav apstrīdams.
 • Vērtējuma tabulas netiek izsniegtas.

 

Vērtēšanas pamatkritēriji -

 • Konkursanta vokālais sniegums (tīra intonācija)
 • Priekšnesuma mākslinieciskais sniegums (vizuālais tēls, skatuves kultūra)
 • Žūrija piešķir papildus punktus par šarmu un skatuvisko harizmu, savas vokālās manieres meklēšanu, spēju improvizēt, īpašu balss tembru.

 

 APBALVOŠANA

 

 • Konkursa 1.kārtā katrs dalībnieks saņem atzinības rakstus
 • Konkursa finālā visi finālisti saņem pateicības rakstus un mazas veicināšanas balvas no konkursa organizētājiem
 • Katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar diplomu pirmo 3 vietu ieguvēji.
 • Vienam no visiem konkursa finālistiem žūrija piešķir GRAND PRIX balvu, kurš saņem ekskluzīvu  iespēju piedalīties NB Fonda rīkotajos pasākumos
 •  Pedagogi, kuru audzēkņi startē konkursa finālā, saņem piemiņas balviņu no NB fonda.

 

 
 
PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

 

Pieteikuma anketu  pieņem tikai elektroniskā veidā un  norādītajā formātā  pa e-pastu nbfonds@inbox.lv vai aizpildot mājas lapā: www.norabubmiere.lv   līdz 3.03.2020.

 

Dalības maksa katram dalībniekam  1. kārtā  - 25.00 EUR

Fona dziedātajam vai dejotājam no cilvēka 1. kārtā -5.00 EUR

Vokālajām grupām no katra dalībnieka 1. kārtā – 15.00 EUR

 

Fināls notiek dzīvas mūzikas pavadībā!

 

Fināla konkursantiem katram dalībniekam -35.00 EUR

Fināla duetiem kopā 50.00 EUR.

Fināla vokālajām grupām no katra dalībnieka -20.00 EUR

Fināla fona dziedātājam vai dejotājam no cilvēka– 5.00 EUR.

 

Samaksa skaidrā naudā konkursa dienā.

 

 

 

Dalībnieka pieteikuma anketa

http://www.norabumbiere.lv/konkurss/pieteikuma-forma/

 


Jautājumu gadījumā zvanīt:

 

 

Noras Bumbieres fonda vadītāja

Māra Zustrupa

+371 26475000

www.norabumbiere.lv

 

 

 

 

 

 Noras Bumbieres fonds

 .