Latvijas jauno vokālistu konkursa nolikums 2017


MĒRĶIS

Veicināt Latvijas ievērojamās dziedātājas Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām. Veicināt jaunatnes muzikālo spēju attīstību un pilnveidošanu, popularizējot latviešu komponistu dziesmas un latviešu valodu, ārpus Latvijas robežām! Rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda rīkotajos pasākumos-Latvijā, pēc fonda iniciatīvas.


ORGANIZATORS

Noras Bumbieres fonds

Mārupes kultūras nams

DALĪBNIEKI

Solisti

 Dueti

     VECUMA GRUPAS
• Līdz 7 gadiem 
• 7-9 gadi 
• 10- 12 gadi 
• 13 – 15 gadi
• 16 – 18 gadi
• 19 - 21 gadi

• No 22 līdz .... gadiem..

Līdz finālam sekojiet, lai nemainītos vecums, ja mainās vecums, tad mainās grupa! 
Dalībnieki, kuri ieguvuši 1.vietu savā vecuma grupā, atkārtoti piedalīties konkursā var, ja dalībnieka vecums atbilst kādai citai vecuma grupai.
 
REPERTUĀRA NOSACĪJUMI

• Konkursa finālā dalībnieki izpilda vienu latviešu komponista dziesmu 

latviešu valodā, kas atbilst izpildītāja balss spējām un vecumam. 

• Dziesma nedrīkst būt garāka par 3 minūtēm, ja dziesma pārsniedz 

minēto laika ierobežojumu, skaņu inženieri drīkst apturēt priekšnesumu. 

Lūdzam ņemt vērā, ka šī nosacījuma neievērošana var novest līdz 

dalībnieka diskvalifikācijai. 

• Fonogrammā solists nedrīkst ierakstīt pamat melodijas dziedājumu un 

uzstājoties dziedāt tam pa virsu, tādējādi dublējot un pastiprinot solista 

balss skanējumu. Ierakstā var skanēt back vokāls.

• Ja konkursants izvēlas izpildīt dziesmu akustiski, pats ar savu 

pavadījumu, lūdzam par to iepriekš brīdināt pieteikumā. 

• Pavadījumam jābūt kvalitatīvam un ieraksts mp 3 formātā jāiesūta līdz 

1.maijam. Mp3 formāta nosaukumu lūdzam veidot sekojoši- Solista vārds un dziesmas nosaukums. Mp3 formātu lūdzam nosūtīt uz fonda 

e-pastu: nbfonds@inbox.lv . 

• Konkursa dienā CD-R netiks pieņemti. Lūdzam visu nosūtīt iepriekš.


VĒRTĒJUMS
 Žūrijas komisija vērtē konkursantus attiecīgi vecuma grupās  solistus, duetus un ansambļus atsevišķi.
• Katrs priekšnesums tiek vērtēts skalā no 1-10 ballēm, aprēķinot vidējo vērtējumu.
• Vērtējums ir aizklāts un nav apstrīdams. 
• Vērtējuma tabulas netiek izsniegtas.
       
Vērtēšanas pamatkritēriji 
• Konkursanta vokālais sniegums. 
• Priekšnesuma mākslinieciskais sniegums (vizuālais tēls, skatuves kultūra). 
• Vokāli tehniskais izpildījums. 
• Žūrija piešķir papildus punktus par šarmu un skatuvisko harizmu.

NORISE
Konkursa 1. kārta notiks  Mārupes kultūras namā 2017. gada 7. maijā plkst. 12.00. Pēc 1.kārtas nedēļas laikā  tiek elektroniski 

paziņoti  konkursa finālisti.


Konkursa Fināls notiks Jelgavā 2017. gada oktobrī (datums tiks precizēts) 
Fināla kārtā dalībnieks atkārtoti veic pieteikšanos! 
 

APBALVOŠANA


Konkursa 1.kārtā katrs dalībnieks saņem atzinības rakstus.

Konkursa fināls:

 • Visi finālisti saņem pateicības rakstus un mazas veicināšanas balvas no konkursa organizētājiem.
  • Tiek piešķirti I, II un III līmeņa diplomi, katrā attiecīgajā vecuma grupā solistiem un duetiem.
  • 1.vietas ieguvējs balvā saņem iespēju ierakstīties ierakstu studijā. 
  • Pedagogi, kuru audzēkņi startē konkursa finālā, saņem piemiņas balviņu no NB fonda. 
  • Konkursa Grand-Prix tiek piešķirts labākajam un spilgtākajam konkursa dalībniekam neatkarīgi no vecuma grupas. Grand- Prix ieguvejs saņem ekskluzīvu  iespēju piedalīties NB Fonda rīkotajos pasākumos.


                                                         PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

   
  Pieteikuma anketu  pieņem tikai elektroniskā veidā un  norādītajā formātā  pa e-pastu nbfonds@inbox.lv vai šeit pat aizpildot pieteikuma anketu līdz 1.05.2017
   

 • Dalības maksa katram dalībniekam  1. kārtā  -15.00 EUR. 
 • Fona dziedātajam vai dejotājam no cilvēka 1. kārtā -5.00 EUR.
 • Fināla konkursantiem katram dalībniekam -25.00 EUR. ( konkurss dzīvā mūzikas pavadījumā!!)
 • Fināla duetiem kopā 40.00 EUR.
 • Fināla fona dziedātājam vai dejotājam no cilvēka– 5.00 EUR
 • Samaksa skaidrā naudā konkursa dienā. 
   
   
  Kontakti
  Noras Bumbieres fonda vadītāja:   Māra Zustrupa, tālr. +371 26475000, nbfonds@inbox.lv
  Kontaktpersona Anita Liekna, Tālr. 29275229
  Dalībnieku pieteikumu anketu aizpildīt elektroniski 


  Noras Bumbieres fonds

   .