Noras Bumbieres fonda rīkotais
“ Jauno vokālistu konkurss ”
NOLIKUMS
2022. gadā

VRN 40008114809

Viktorijas iela 16, Ozolnieku nov. Ozolnieku pag. Ozolnieki

Kontakttālrunis: 26475000MĒRĶIS

1. Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas. Apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokāli radošo darbību, izaugsmi un attīstību, atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā.

2. Attīstīt, kopt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un dziedāšanas prasmi, ar pieredzējušas, labi atpazīstamas, žūrijas vērtējumu, komentāriem un ieteikumiem.

3. Veicināt Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves, Jelgavas novadnieces Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām.

5.Veicināt popularitāti latviešu komponistu dziesmām un rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda rīkotajos pasākumos.

ORGANIZATORS

  Noras Bumbieres fonds


ATBALSTA 

Mārupes kultūras nams


DALĪBNIEKI

· Solisti

·Dueti

· Vokālās grupas ( līdz 6 dalībniekiem)

vecuma grupas:

·Līdz 7 gadiem

·7-  9    gadi

·10 - 12 gadi

·13 – 15 gadi

·16 – 18 gadi

·19 - 21 gadi

·                   No 22 līdz .... gadiem.

Līdz finālam jāseko, lai nemainās vecuma grupa!

Dalībnieki, kuri ieguvuši 1.vietu savā vecuma grupā, atkārtoti piedalīties konkursā var, ja dalībnieka vecums atbilst kādai citai vecuma grupai.

NORISE

Konkursa 1. kārta - notiks attālināti iesūtot dalībnieka video uz norādīto e-pastu, nbfonds@inbox.lv. ( Video faila nosaukumā jānorāda  dziesmas nosaukums, dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecuma grupu. )

Par konkursa finālu tiks ziņots atsevišķi katram fināla dalībniekam.

Fināla kārtā dalībnieks atkārtoti veic pieteikšanos!

REPERTUĀRA NOSACĪJUMI

Šogad dalībniekiem jāiesūta divus video:


1.         Pirmo video ar dziesmu latviešu valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām,

2.         Otro video ar jebkura komponista dziesmu, jebkurā valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.

  • Dziesma nedrīkst būt garāka par 3 minūtēm, ja dziesma pārsniegs minēto laika ierobežojumu, skaņu inženieri drīkst apturēt priekšnesumu. (Lūdzam ņemt vērā, ka šī nosacījuma neievērošana var novest līdz dalībnieka diskvalifikācijai.
  • Fonogrammā nedrīkst dublēties pamatmelodija ar vokālista dziedājumu, bet ir atļauts izmantot iepriekš ierakstīto bekvokālu!

  • Konkursanti izpilda dziesmas mūzikas instrumentu ( to akcentēt pieteikumā) vai fonogrammas pavadījumā.


VĒRTĒJUMS

·                           Žūrijas komisija vērtē konkursantus attiecīgi vecuma grupās – solistus, duetus un vokālās grupas atsevišķi.

·                           Katrs priekšnesums tiek vērtēts skalā no 1-10 ballēm, aprēķinot vidējo vērtējumu.

·  Vērtējums ir aizklāts un nav apstrīdams.

· Vērtējuma tabulas netiek izsniegtas.

Vērtēšanas pamatkritēriji -

  • Konkursanta vokālais sniegums (tīra intonācija)
  • Priekšnesuma mākslinieciskais sniegums (vizuālais tēls, skatuves kultūra)
  • Žūrija piešķir papildus punktus par šarmu un skatuvisko harizmu, savas vokālās manieres meklēšanu, spēju improvizēt, īpašu balss tembru.

APBALVOŠANA

Konkursa 1.kārtā katrs dalībnieks saņem atzinības rakstus.

Konkursa finālā visi finālisti saņem pateicības rakstus un mazas veicināšanas balvas no konkursa organizētājiem.

Katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar diplomu pirmo 3 vietu ieguvēji.

Vienam no konkursa finālistiem žūrija piešķir GRAND PRIX balvu, kurš saņem ekskluzīvu  iespēju piedalīties NB Fonda rīkotajos pasākumos.

Pedagogi, kuru audzēkņi startē konkursa finālā, saņem piemiņas balviņu no NB fonda.

PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

Pieteikuma anketu  pieņem tikai elektroniskā veidā un  norādītajā formātā  pa e-pastu nbfonds@inbox.lv vai aizpildot mājas lapā: www.norabubmiere.lv līdz 15.04.2022

Dalības maksa katram dalībniekam  1. kārtā  - 25.00 EUR  22.00 EUR

Fona dziedātajam vai dejotājam no cilvēka 1. kārtā - 5.00 EUR

Vokālajām grupām no katra dalībnieka 1. kārtā15.00 EUR  12.00 EUR

Dalības maksa tiek ieskaitīta uz norādīto konta numuru līdz 15.04.2022

Noras Bumbieres fonds

Konts  LV65HABA0551016755500

Norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu ( dalības maksa konkursam)

Dalībnieka pieteikuma anketa

http://www.norabumbiere.lv/konkurss/pieteikuma-forma/


Jautājumu gadījumā zvanīt:

Noras Bumbieres fonda vadītāja

Māra Zustrupa

+371 26475000

www.norabumbiere.lv