Noras Bumbieres fonda rīkotais
 “ Jauno vokālistu konkurss ”
NOLIKUMS
2020 


 

 

 

MĒRĶIS

1. Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas. Apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokāli radošo darbību, izaugsmi un attīstību, atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā.

2. Attīstīt, kopt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un dziedāšanas prasmi, ar pieredzējušas, labi atpazīstamas, žūrijas vērtējumu, komentāriem un ieteikumiem.

3. Veicināt Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves, Jelgavas novadnieces Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām.

5.Veicināt popularitāti latviešu komponistu dziesmām un rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda rīkotajos pasākumos.


ORGANIZATORS

 

      Noras Bumbieres fonds

      Mārupes kultūras nams
DALĪBNIEKI

 

 • Solisti
 • Dueti
 • Vokālās grupas ( līdz 6 dalībniekiem)

 

 vecuma grupas:

 

 • Līdz 7 gadiem
 • 7-  9    gadi
 • 10 - 12 gadi
 • 13 – 15 gadi
 • 16 – 18 gadi
 • 19 - 21 gadi
 • No 22 līdz .... gadiem.

 

 

Līdz finālam jāseko, lai nemainās vecuma grupa!

Dalībnieki, kuri ieguvuši 1.vietu savā vecuma grupā, atkārtoti piedalīties konkursā var, ja dalībnieka vecums atbilst kādai citai vecuma grupai.

 

NORISE

 Konkursa 1. kārtā  katram vokālistam un vokālajai grupai jāiesūta viens video ieraksts ar iedziedātu dziesmu.

Iesūtītos video vērtēs profesionāla žūrija. Rezultāti par iekļūšanu konkursa finālā tiks paziņoti 22.jūnijā fonda sociālajos tīklos un individuāli.

 

Konkursa Fināls notiks Jelgavā vai Mārupē 2020. gada oktobrī (datums un vieta tiks precizēta) Fināls notiek dzīvas mūzikas pavadībā!

 

Fināla kārtā dalībnieks atkārtoti veic pieteikšanos!

 

REPERTUĀRA NOSACĪJUMI

 

 • Dalībnieki izpilda vienu latviešu komponista dziesmu latviešu valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.
 •  Video jābūt iedziedātam un iefilmētam brīvā veidā jebkurā sev tīkamā vietā pļavā, mežā, pie jūras, pagalmā vai savā istabā utt. ar sev pieejamu video filmēšanas ierīci, arī viedtālruni. 

 • Video ierakstu nedrīkst ierakstīt un apstrādāt profesionālā ierakstu studijā. 

Lūdzam ņemt vērā, ka šī nosacījuma neievērošana var novest līdz dalībnieka diskvalifikācijai.

 • Fonogrammā nedrīkst dublēties pamatmelodija ar vokālista dziedājumu, bet ir atļauts izmantot iepriekš ierakstīto bekvokālu!

 

 • Konkursanti izpilda dziesmas mūzikas instrumentu ( to akcentēt pieteikumā) vai fonogrammas pavadījumā.
 • Video jāiesūta līdz 14.jūnijam uz e-pastu nbfonds@inbox.lv, norādot konkursanta, vārdu, uzvārdu, vecumu, dziesmas nosaukumu

 

 

 

VĒRTĒJUMS

 •  Žūrijas komisija vērtē konkursantus attiecīgi vecuma grupās – solistus, duetus un vokālās grupas  atsevišķi.
 • Katrs priekšnesums tiek vērtēts skalā no 1-10 ballēm, aprēķinot vidējo vērtējumu.
 • Vērtējums ir aizklāts un nav apstrīdams.
 • Vērtējuma tabulas netiek izsniegtas.

 

Vērtēšanas pamatkritēriji -

 • Konkursanta vokālais sniegums (tīra intonācija)
 • Priekšnesuma mākslinieciskais sniegums (vizuālais tēls, skatuves kultūra)
 • Žūrija piešķir papildus punktus par šarmu un skatuvisko harizmu, savas vokālās manieres meklēšanu, spēju improvizēt, īpašu balss tembru.

 

 APBALVOŠANA

 

 • Konkursa 1.kārtā katrs dalībnieks saņem atzinības rakstus
 • Konkursa finālā visi finālisti saņem pateicības rakstus un mazas veicināšanas balvas no konkursa organizētājiem
 • Katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar diplomu pirmo 3 vietu ieguvēji.
 • Vienam no visiem konkursa finālistiem žūrija piešķir GRAND PRIX balvu, kurš saņem ekskluzīvu  iespēju piedalīties NB Fonda rīkotajos pasākumos
 •  Pedagogi, kuru audzēkņi startē konkursa finālā, saņem piemiņas balviņu no NB fonda.

 

 
 
PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

 

 Video jāiesūta līdz 14.jūnijam uz e-pastu nbfonds@inbox.lv, norādot konkursanta, vārdu, uzvārdu, vecumu, dziesmas nosaukumu.

 

SOLO- Maksājums 20 eiro par dalību pusfinālā jāveic līdz ar video iesūtīšanu, bet ne vēlāk kā 14.jūnijam uz Noras Bumbieres fonda kontu.

Vokālās grupas- Maksājums 10 eiro  par dalību pusfinālā, jāveic līdz video iesūtīšanai un ne vēlāk par 14. jūniju. 

 Swedbanka AS

Bankas konts - LV65HABA0551016755500

Veicot maksājumu obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds.

Ja dalības maksa netiks veikta  video netiks vērtēts.

Tiem dalībniekiem, kuri dalības maksu jau bija veikuši uz kontu  iepriekš, atgriezīsim 5 eiro atpakaļ.( par to sazināšos ar katru individuāli)

Fināls notiek dzīvas mūzikas pavadībā!

 

Fināla konkursantiem katram dalībniekam -35.00 EUR

Fināla duetiem kopā 50.00 EUR.

Fināla vokālajām grupām no katra dalībnieka -20.00 EUR

Fināla fona dziedātājam vai dejotājam no cilvēka– 5.00 EUR.

 

Samaksa skaidrā naudā konkursa dienā.

 

 

 

Dalībnieka pieteikuma anketa

http://www.norabumbiere.lv/konkurss/pieteikuma-forma/

 


Jautājumu gadījumā zvanīt:

 

 

Noras Bumbieres fonda vadītāja

Māra Zustrupa

+371 26475000

www.norabumbiere.lv

 

 

 

 

 

  .