b

Konkursi

Vokālistu konkurs 2014


To top

Dalībnieka pieteikuma anketa


Dalibnieka_pieteikuma_anketa_2013.doc

Latvijas jauno vokālistu konkursa fināla nolikums (2013)Latvijas jauno vokālistu konkursa fināla nolikums

 • MĒRĶIS
  Veicināt Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves, Jelgavas novadnieces Noras Bumbieres piemiņas saglabāšanu, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām.
 • Veicināt jaunatnes muzikālo spēju attīstību, popularizējot latviešu komponistu dziesmas.  
 • Rast iespēju jauniem talantiem piedalīties fonda rīkotajos pasākumos.

ORGANIZATORS
Noras Bumbieres fonds

DALĪBNIEKI

 • Solisti
 • Dueti

vecuma grupās:

 • jaunākā grupa (6-10 gadi)
 • vidējā grupa (11-14 gadi)
 • vecākā grupa (15-18 gadi)
 • pieaugušo grupa (19 -29 gadi)

NORISE

Konkursa fināls notiks  Jelgavas kultūras namā 2013.gada 20.oktobrī  plkst.13.00 
(mēģinājumu laiks no plkst. 10.00-12.00 ierodoties- rindas secībā )


REPERTUĀRS

Konkursa 1.kārtā  dalībnieki izpilda 1  latviešu komponista dziesmu latviešu valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.

1* Konkursanti izpilda dziesmas mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā. Pavadījumam jābūt kvalitatīvam un ierakstītam uz atsevišķa CD (formātā mīnus viens).

Pavadījuma veids jānorāda pieteikuma anketā.

Dziesma nedrīkst būt garāka par 4 min.

VĒRTĒJUMS

Fonda izveidota žūrijas komisija vērtē atsevišķi solistus un  atsevišķi duetus atbilstoši vecuma grupās.
Priekšnesums tiek novērtēts skalā no 1-10 ballēm. Fināla dalībnieku apbalvošana atkarīga no snieguma kvalitātes. Balstoties uz žūrijas lēmumu, kas nav apstrīdams, var piešķirt 1.-3.vietu atsevišķi solistiem un atsevišķi duetiem, vai arī var vietu nepiešķirt. Žūrija arī nolemj, vai kāds fināla dalībnieks saņem īpašo NB fonda Galveno balvu. Komisija arī izvērtē ,kuri konkursa dalībnieki būtu uzaicināmi piedalīties fonda rīkotajos koncertos, pasākumos.

Vērtēšanas pamatkritēriji -

 • repertuāra atbilstība dalībnieka vecumam
 • priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte
 • priekšnesuma tehniskais izpildījums
 • vizuālais tēls, skatuves kultūra


PIETEIKŠANĀS

Pieteikuma anketu  pieņem  elektroniskā veidā  Word  formātā ( ne PDF formātā vai brīvā tekstā)  pa e-pastu nbfonds(at)inbox.lv  līdz 10.10.2013.

Dalības maksa katram dalībniekam finālā -7,00 Ls.
Fona dziedātājam– 3,00 Ls.
Samaksa skaidrā naudā konkursa dienā.


Latvijas jauno vokālistu konkurss 2013


ORGANIZATORS

Noras Bumbieres fonds

DALĪBNIEKI

 • Solisti
 • Dueti

vecuma grupās:

 • jaunākā grupa (6-10 gadi)
 • vidējā grupa (11-14 gadi)
 • vecākā grupa (15-18 gadi)
 • pieaugušo grupa (no 19 g. līdz .....gadiem, ja dalībnieks atbilst jaunā vokālista statusam! To noteiks žūrijas pieņemtais lēmums, ka būs balstīts, izvērtējot iesniegto dalībnieka konkursu pieredzes aprakstu).

Dalībnieki, kuri ieguvuši 1.vietu savā vecuma grupā, atkārtoti piedalīties konkursā var, ja dalībnieka vecums atbilst kādai citai vecuma grupai.

NORISE

Konkursa 1. kārta notiks  Mārupes kultūras namā 2013.gada  13.aprīlī  pl.12.00 

2.kārta-fināla konkurss notiks Jelgavā, 2013. oktobrī ( datums tiks precizēts)

Lasīt vairāk:


NBF_Konkursa_nolikums_2013_1.doc

“Latvijas jaunie talanti” - konkurss


Noras Bumbieres fonda mērķis ir popularizēt latviešu estrādes mūziku, īpaši akcentējot tās sākumu 60.-70.gados, kas saistās ar Raimonda Paula mūzikas šedevriem un to izpildītājiem. Saskaņā ar fonda mērķi tikai izveidots konkurss “Latvijas jaunie talanti”, lai radītu jauniešos interesi par Latvijas estrādes ziedu laiku mūziku. Katrs no jaunajiem censoņiem konkursā izpilda vienu Raimonda Paula dziesmu, kuru kādreiz dziedājusi Nora Bumbiere.

Konkurss notiek jau kopā 2007. gada, divos posmos - pusfinālā un finālā. Labākajiem dziedātajiem tiek dota uzstāties kopā ar Latvijas labākajiem mūziķiem Noras Bumbieres piemiņas koncertā.

Pirmais solistu konkurss norisinājās Jelgavā, 2007. gada 9. jūnijā Pasta salas estrādē. Tolaik piedalījās 27 dziedātāji vecumā no 4 līdz 14 gadiem.

Konkurss tika organizēts ari 2008.gadā, lai veicinātu jauno izpildītāju izaugsmi Noras dzimtajā pilsētā Jelgavā, kuros šoreiz jau aktīvi piedalījās vairāki simti bērnu un jauniešu no visas Latvijas.

2009.gadā konkurss “Latvijas jaunie talanti” notika Mārupes kultūras namā, kur tāpat kā iepriekš bija pulcējušies vairāk nekā 100 jaunie censoņi, kas visi kā viens ļoti cerēja iegūt lielisko iespēju uzstāties Noras Bumbieres piemiņas koncertā kopā ar leģendāriem estrādes māksliniekiem un pašu Maestro Raimondu Paulu, kurš apsolījis pagodināt ar savu klātbūtni nākamo piemiņas koncertu.


Kontakti

Noras Bumbieres Fonds
Ziedo 1 Ls:
+371 90006582
E-pasts:
info@norabumbiere.lv
© 2009 Noras Bumbieres fonds  |   |   iStarts.lv